U bent hier:

Woonoverlast

Casemanagement Herstructurering

Algemeen:

Start

Contact

Contactgegevens

Op grond van onze ruime ervaring en expertise kunnen wij u Onderzoek en Advies bieden op het terrein van woonoverlastbestrijding, sociale begeleiding van herhuisvestingstrajecten herstructurering en implementeren van een outreachende werkwijze binnen uw organisatie.

Woonoverlast In de afgelopen twaalf jaar zijn wij de motor geweest achter de stedelijke aanpak extreme woonoverlast in de stad Utrecht. Met recht kan gesteld worden dat wij een ruime expertise hebben in het opzetten van woonoverlastprojecten. In de stad Utrecht draaien nu negen zogenaamde Wijkgerichte Woonoverlastnetwerken. Voorafgaand aan het opstarten van deze netwerken hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de woonoverlastproblematiek in de betreffende wijken c.q. werkgebieden. Wij hebben een methode ontwikkeld aan de hand waarvan - door middel van cijferonderzoek en uitgebreid bevragen van een aantal sleutelfiguren in de wijk (wijkagenten, verhuurmedewerkers, welzijnswerkers etc.)- een goede inschatting gemaakt kan worden van de aard en omvang van de woonoverlastproblematiek en bijgevolg van de inzet welke nodig is om deze problematiek te lijf te gaan.

Casemanagement Herstructurering In de stad Utrecht hebben wij ons hard gemaakt voor het opnemen van Casemanagement Herstructurering in het Sociaal Plan rond herstructureringsprojecten van woningcorporaties. Met behulp van een draaiboek kan voorafgaand aan de herhuisvesting in kaart worden gebracht welke bewoners ondersteuning nodig hebben bij de herhuisvesting. Zo kan een op maat gemaakte inzet van Casemanagement Herstructurering gerealiseerd worden. Wij ondersteunen woningcorporaties en gemeenten met Onderzoek en Advies rond de inzet van Casemanagement in Herstructureringsprojecten. Desgewenst kunnen wij ook het casemanagement zelf organiseren.