U bent hier:

Woonoverlast

Casemanagement Herstructurering

Algemeen:

Start

Contact

Contactgegevens

Wij hanteren de onderstaande definities van woonoverlast en extreme woonoverlast :

Woonoverlast

Het resultaat van het gedrag van een bewoner dat regelmatig of voortdurend optreedt waardoor één of meer omwonenden ernstig in hun woongenot worden gestoord en/of in hun vrijheid worden belemmerd, of waardoor de individuele bewoner zichzelf schade toebrengt tot last van omwonenden.
Het gaat dus om overlast die directe buren van elkaar ondervinden.

Extreme Woonoverlast

Woonoverlast, waarvan door aard en/of frequentie een zodanige dreiging uitgaat dat het welzijn , de gezondheid , de veiligheid en/of de leefbaarheid van omwonenden ernstig wordt aangetast. Deze overlast is meestal gerelateerd aan ernstige psychiatrische problematiek , psychische problematiek, psychosociale problematiek, alcohol - of drugsgebruik , drugshandel , criminaliteit , asociaal gedrag en intimidatie of een combinatie van deze factoren bij de veroorzaker .

Het gaat bij extreme woonoverlast in de regel om een voortdurende en ernstige verstoring van het woongenot van derden.

Nadere uitwerking definitie extreme woonoverlast

Criteria extreme woonoverlast

Voorbeeldsituaties