Algemeen:

Start

Contact

Contactgegevens

Profiel

We zijn een jong adviesbureau. We zijn in het jaar 2007 gestart. We hebben echter meer dan 20 jaar ervaring op het terrein van woonoverlastbestrijding en outreachende hulpverlening. Zo vormden wij de afgelopen 12 jaar de drijvende kracht achter de aanpak van extreme woonoverlast in de stad Utrecht.

Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van woonproblemen.

Persoonlijk

Laat ik me even voorstellen :

Ik ben Jan van Gameren en in 2007 ben ik gestart met het Adviesburo Pakdoor.

Ik heb een lange geschiedenis met het bestrijden van extreme woonoverlast in de stad Utrecht. Die geschiedenis begon al in 1994. Ik was werkzaam in een toen zwaar verloederde wijk in de stad Utrecht als maatschappelijk werker binnen een samenwerkingsverband met de Politie. In dat samenwerkingsverband constateerden we een toename van erstige woonoverlast vooral veroorzaakt door mensen met zwaardere psychische problematiek. Mensen die niet bereikt werden door de reguliere hulpverlening en die ernstig ontspoorden.

In nauwe samenwerking met de Politie en een Woningcorporatie en met behulp van heel veel onderzoek naar aanpakken die elders in Nederland van de grond kwamen, ontwikkelde ik een aanpak van ernstige woonoverlast met dwang-en-drang en laatstekanselementen.

In 1996 schreef ik het eerste projectplan als blauwdruk voor een aanpak van extreme woonoverlast in de betreffende wijk in de stad Utrecht. In 1997 kreeg ik groen licht voor het starten van een woonoverlastproject zoals voorgesteld in het projectplan. Ik werd de coördinator. De aanpak bleek een groot succes. Dat blijkt ook wel uit het feit dat het niet gebleven is bij één project in één wijk van de stad Utrecht. Op dit moment draaien er 9 woonoverlastnetwerken en is er sprake van een volledige stedelijke dekking. Als Stedelijk Coördinator ben ik betrokken geweest bij het opzetten en runnen van al deze 9 woonoverlastnetwerken. In 10 jaar tijd hebben we ruim 2000 ernstige woonoverlastsituaties aangepakt waarvan we meer dan 90% goed hebben weten op te lossen.


De aanpak vanuit de woonoverlastnetwerken heeft zich in tien jaar verder verfijnd en uitontwikkeld. Ik kan putten uit een schat aan ervaringen. Ik wil deze expertise met u delen.